Shelter Transport

Vi hjälper er med transporter av partigods främst i Södra och mellersta Sverige. Shelter Transport AB består av fyra lastbilar med släp. Dessutom samarbetar vi tätt med ett antal åkerier för optimal logistik.

Mer om oss

Om oss

Shelter Transport AB startade den 1 november 1996.

Aktuellt

Läs om det allra senaste från oss. 

Kontakta oss

Kontakta oss via e-mail eller telefon. 

Företagets affärsidé är

Att med hög kvalitet, service, kompetens, trafiksäkerhet och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunden attraktiva lösningar avseende transporttjänster. Företaget skall verka för kundens önskemål och krav på att rationell administration uppfylls, allt samverkande till att kunden med förtroende nyttjar företagets tjänster.

Målsättningen är...

  • Att effektivt, bra och ändamålsenligt utföra transporten.
  • Att utveckla företaget personellt, tekniskt och ekonomiskt.
  • Att till alla delar följa gällande lagar och förordningar.
  • Att motsvara kundernas krav och förväntningar.

Skicka ett meddelande